เมืองฉลาด Smart City

 ‘Smart City’ เป็นคำเรียกเมืองที่มีระบบสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้คุณภาพการใช้ชีวิตในเมืองดีขึ้น ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานลง การได้รับคัดเลือกเป็น ‘Smart City’ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ รวมถึงมี ‘SMART’ plans หรือแผนฉลาดๆในการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคตด้วย

ตัวอย่างเมืองใหญ่ที่จัดว่าเป็น Smart City 

San Francisco

       ซานฟรานซิสโกได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโซนอเมริกาเหนืออย่างต่อเนื่องยาวนาน เมืองแห่งนี้ได้ทุ่มเทในการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart Cities ตลอด 2 ทศวรรษ ซานฟรานซิสโก มีจุดมุ่งหมาย ที่จะลด carbon footprint โดยเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้พลังงานทดแทน ได้ถึง 41%

       นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ที่มีทั้งรถประจำทางและรถไฟ รวมถึงมี app แสดงเส้นทางจักรยานและทางเดินเท้า เข้าสู่เมืองมีเป้าหมายลดการสูญเปล่าให้เป็นเมืองปลอดขยะในปี 2020 เมืองได้ขยายระบบการรีไซเคิลให้ครอบคลุมกว้างขวาง และก็มีความก้าวหน้าไปมาก ลดการสูญเปล่าลงไปถึง 80% เรียกว่ารีไซเคิลกันทุกอย่าง

Amsterdam

       อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองน่าอยู่ ที่เข้าข่าย smart cities อีกแห่งหนึ่ง อัมสเตอร์ดัม ได้ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ อย่าง Phillips, Cisco, IBM, และบริษัทเล็กๆอีกจำนวนมาก มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเมืองสีเขียว go green..เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริษัทเหล่านี้ช่วยกันพัฒนา คิดค้นเพื่อให้อัมสเตอร์ดัม เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยี

       Smart city อัมเสตอร์ดัมกำลังกลายเป็นเมืองต้นแบบให้กับเมืองอื่นๆในยุโรปขณะนี้เป็นเมืองที่เขียวมากๆ ถ้าได้เดินไปบนถนน ‘Climate Street’ ก็จะได้สัมผัสกับเทคโนโลยี ว่ามันได้เริ่มใช้งานแล้ว ขยะถูกเก็บโดยรถขยะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่สร้างมลพิษ ป้ายรถประจำทาง บิลบอร์ด แสงไฟล้วนได้รับพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหลายพันหลัง ติดหลังคาที่ช่วยประหยัดพลังงาน แนวคิดนี้ได้แพร่กระจายจาก ‘Climate Street’ ออกไปยังส่วนต่างๆของเมืองอย่างรวดเร็วมีจุดจ่ายกระแสไฟให้กับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ได้ recharge แบตเตอร์รี่ของรถ แทนการเติมน้ำมันดีเซล

Tokyo

       โตเกียวเมืองใหญ่ของญี่ปุ่นเป็น Smart city ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ หลังจากโรงงานพลังงานนิวเคลียร์มีปัญหาเมื่อตอนเกิดแผ่นดินไหว ทำให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง

       ในปี 2006 โตเกียวได้เริ่มแนวคิดเมืองสีเขียวครั้งใหญ่ บริเวณ พระราชวังอิมพีเรียลเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นเกาะสีเขียว ป่าใจกลางเมืองที่วุ่นวายอย่างโตเกียว มีการเอาสาธารณูปโภคต่างๆลงใต้ดิน และแทนที่ด้วยต้นไม้ ให้เสร็จเรียบร้อยในปี 2015 เป้าหมายคือปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ล้านต้น ซึ่งจะทำให้กรุงโตเกียวกลายเป็นเกาะสีเขียวไปเลย นอกจากนั้นยังเร่งให้เกิดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และมีการส่งเสริมการใช้รถพลังงานไฟฟ้า ให้กับทั้งภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป

       ไม่กี่ไมล์จากตัวเมืองกรุงโตเกียว มีหมู่บ้าน แบบ eco-village เป็นหมู่บ้านที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็น 0 (zero carbon emission) ทั้งหมู่บ้านใช้พลังงานทดแทน และใช้เครื่องใช้ที่ประหยัดไฟฟ้าอย่างสูงสุด ระบบอัจฉริยะในบ้าน จะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะกำหนดว่า เวลาใดควรเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะทำการซักเสื้อผ้า หลอดไฟLED ที่ใช้ในบ้าน ช่วยให้ประหยัดไฟเหลือเพียง1 ใน 6 ของหลอดไฟแบบเดิม และยังมีการใช้ พลังงานจากแสงอาทิตย์ เข้ามาร่วมด้วย บริษัทต่างๆก็กำลังค้นคว้าพัฒนาบ้านอัจฉริยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Stockholm

       ปี 2010 สต็อกโฮมได้รับ การประกาศให้เป็น “Europe’s Green Capital of 2010” หรือเมืองหลวงทางด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรป ในปี 2010 มีการใช้นโยบายต่างๆในการส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการลดภาษี ให้กับบริษัทต่างๆ ที่มีการประหยัดการใช้พลังงาน

       โคเปนเฮเกน มีระบนโครงข่ายขนส่งที่อัจฉริยะมากๆ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้พุ่มไม้ มีสวนสาธารณะมากถึง1,000 แห่ง หรือคิดเป็น 30% ของพื้นที่เมือง ชาวเมืองเองก็ให้ความร่วมมือ มีการรีไซเคิ้ลขยะถึง 100 กก./คน/ปี ชาวเมือง 90% อาศัยอยู่ห่างจากพื้นที่สีเขียว ในระยะ 300 เมตร

KTS: ที่เมืองอัจฉริยะ

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจากประเทศต่างๆก็ได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยการเพิ่มขึ้นของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีการปฏิวัติจำนวนมากในปัจจุบันผู้คนจึงเพลิดเพลินกับความหรูหราในการใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงและอื่น ๆ อีกมากมาย.

ด้วยการจัดตั้ง KTS เมืองอัจฉริยะเราต้องการเพิ่มพลังให้กับความรักสิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้พลังงานและขั้นตอนอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้โครงการทั้งหมดของขอนแก่นมีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.

สมาร์ทซิตี้ถูกมองว่าเป็นเมืองที่มีระบบการสื่อสารที่มีองค์ประกอบในตัวเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพลเมืองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาเมืองในอนาคต. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะที่กำลังจะสร้างขึ้นในเร็ว ๆ นี้ในใจกลางเมืองขอนแก่นประเทศไทยด้านล่าง.

KTS: เมืองอัจฉริยะแห่งการปฏิวัติในขอนแก่น

ขอนแก่นโดยย่อ

ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่วัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมอาหารเสื้อผ้าไปจนถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเรา. พวกเราที่ KTS มีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทย. ด้วยแผนการที่กำลังจะเกิดขึ้นของเราสำหรับเมืองนี้เรามุ่งหวังให้ผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวไม่เพียง แต่สนุกสนานในกรุงเทพฯ. แต่ยังเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์และเทคโนโลยีที่นี่ในขอนแก่น.

แนวคิดของเมืองอัจฉริยะได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันของซานฟรานซิสโก หลายปีที่ผ่านมาเมืองทางตะวันตกได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในอเมริกาเหนือและโลก.

ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลซานฟรานซิสโกได้เริ่มดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อน ‘ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์’ ซึ่งชาวซานฟรานซิสโกต้องรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานของตนเอง.

คนรุ่นใหม่

เนื่องจากทุกวันนี้แกดเจ็ตเป็นที่ต้องการและมีเกมภาพยนตร์และรายการโชว์มากมายที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตผู้คนมักจะใช้เวลากับอุปกรณ์พกพามากกว่าการออกไปนอกบ้านและทำกิจกรรมทางกาย. การใช้ชีวิตแบบนี้จะเพิ่มรอยเท้าคาร์บอนของคุณเนื่องจากคุณจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่ควรอย่างไม่ต้องสงสัย.

ตัวอย่างเช่นหากคุณมักจะนอนดึกเพื่อดูภาพยนตร์รายการซีรีส์และอื่น ๆ ที่คุณชื่นชอบแทนที่จะนอนหลับและปิดอุปกรณ์คุณจะใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งจะเพิ่มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของคุณ.

ลองนึกภาพทำเช่นนี้ทุกวัน ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังเพิ่มรอยเท้าคาร์บอนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทรัพยากรของโลกหมดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแย่ลง.

ดังนั้นซานฟรานซิสโกจึงได้สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับชุมชนที่ทันสมัยด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียน. ด้วยความคิดของพวกเข KTS จะก้าวไปข้างหน้าและมุ่งมั่นที่จะสร้างแนวคิดเดียวกันนี้ให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นเพื่อสร้างเมืองที่มีความยั่งยืนและน่าอยู่ในอนาคตเราต้องการให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะหนึ่งใน. สถานที่ที่ดีที่สุดในการอาศัยอยู่ทั่วโลก.

การกำเนิดของเมืองใหม่

ในช่วงต้นปี 2564 ขอนแก่นจะเริ่มพบกับการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมโครงการเมืองอัจฉริยะที่จะนำเข้ามาในประเทศเป็นครั้งแรก. ด้วยการผลิตแผงโซลาร์เซลล์และกังหันลมจำนวนมหาศาลและการลดขยะมูลฝอยในชุมชนผู้คนจะตื่นขึ้นมาสู่เมืองใหม่ที่มีอนาคตที่สดใสกว่าในอนาคต.

นอกจากนี้ความคิดของระบบขนส่งมวลชนแบบใหม่ยังได้จุดประกายความสนใจของสมาชิก KTS เรามุ่งมั่นที่จะจำลองระบบใหม่นี้หลังจากการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพของซานฟรานซิสโก. แทนที่จะใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการขนส่งในชีวิตประจำวันเมืองในอเมริกาเหนือได้ติดตั้งเมืองนี้ด้วยรถประจำทางและรถไฟที่เพียงพอสำหรับรองรับประชาชนที่พลุกพล่าน.

ด้วยการใช้งานจักรยานและเส้นทางเดินเท้า KTS มีเป้าหมายเพื่อให้ทัดเทียมกับสภาพการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพในซานฟรานซิสโก. KTS วางแผนที่จะรวมไดรฟ์รีไซเคิลที่จะช่วยกระตุ้นความคิดริเริ่มของผู้อยู่อาศัยในการรีไซเคิลขยะของตัวเองเพื่อให้เรากลายเป็นเมืองปลอดขยะในเวลาอันรวดเร็ว.

เช่นเดียวกับซานฟรานซิสโกประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกก็ปฏิบัติตามสภาพแวดล้อมที่ปราศจากขยะเช่นกัน ตรวจสอบประเทศต่อไปนี้ด้านล่าง: 

อัมสเตอร์ดัม

อัมสเตอร์ดัมยังถือเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดทั่วโลก ด้วยเศรษฐกิจที่ร่ำรวยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายธุรกิจที่กำลังเติบโตและอื่น ๆ ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมอัมสเตอร์ดัมถึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก.

ตามความเป็นจริงรัฐบาลของพวกเขาได้ร่วมมือกับ ซิสโก้, IBM, ฟิลลิป และ. บริษัท อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อัมสเตอร์ดัมยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของโลก. ประเทศนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างของประเทศในยุโรปที่อยู่ใกล้เคียงเนื่องจากความหลงใหลในการพัฒนาเมืองสีเขียวทั่วอัมสเตอร์ดัม.

ในอัมสเตอร์ดัมขยะจะถูกเก็บโดยรถขยะไฟฟ้าซึ่งจะรีไซเคิลขยะทันทีซึ่งคุณสามารถหาได้ที่. ภูมิอากาศถนนเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้ทรัพยากรในทางที่ผิดไฟป้ายรถเมล์ป้ายโฆษณาและอื่น ๆ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในความเป็นจริงบ้านส่วนใหญ่ในประเทศติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดพลังงาน.

นอกจากนี้แทนที่จะใช้น้ำมันดีเซลเพื่อชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ประเทศจะจัดหาพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ด้วยนวัตกรรมที่ต่อเนื่องและการดำเนินการแก้ปัญหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอัมสเตอร์ดัมได้สร้างแรงบันดาลใจให้ประเทศต่างๆทั่วโลกนำเทคนิคเดียวกันมาใช้เพื่อช่วยให้โลกกลายเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน.

โตเกียว

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียและยังคงติดอันดับต้น ๆ ในหลาย ๆ ภาคส่วนติดต่อกัน. ประเทศยังมีแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะที่แตกต่างกันสำหรับฟังก์ชันประจำวัน.

ดินแดนอาทิตย์อุทัยก่อตั้งชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี 2559 ในเมืองหลวงโตเกียวซึ่งคุณจะพบกับดินแดนสีเขียวอันกว้างใหญ่ใจกลางเมือง. ป่าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจะถูกนำไปใต้ดินและแทนที่ด้วยต้นไม้ใหม่.

เป้าหมายของโตเกียวคือการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นบนเกาะสีเขียว นอกจากนี้ยังสามารถเห็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในเครื่องจักรและยานพาหนะได้เมื่อคุณเยี่ยมชมประเทศ.

นอกจากนี้หมู่บ้านเชิงนิเวศยังตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโตเกียวซึ่งมีการฝึกการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะทั้งชุมชนใช้พลังงานหมุนเวียน. พวกเขายังระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและพวกเขาเลือกที่จะเปลี่ยนหลอดไฟด้วยไฟไดโอดเปล่งแสงเพื่อให้มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยที่สุด.

สตอกโฮล์ม

สตอกโฮล์มเป็นแอปเปิ้ลแห่งดวงตาของชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ปี 2010 เมื่อพวกเขาได้รับตำแหน่ง “เมืองหลวงสีเขียวของยุโรป”. เมืองนี้ยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละคนทุกวัน.

พวกเขายังออกนโยบายที่จะเสริมสร้างโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้พลเรือนมีส่วนร่วมในการรักษาเมืองสีเขียว.

ในสตอกโฮล์มพวกเขาได้สร้างสวนสาธารณะ 1,000 แห่งในเมืองหลวงแล้วในขณะที่มีเพียง 30% ของอาณาเขตที่ทำหน้าที่เป็นเขตเมือง.

นอกจากนี้เนื่องจากความคิดริเริ่มของรัฐบาลที่จะทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประชาชนจึงมีส่วนร่วมในการรีไซเคิลขยะด้วย. ในความเป็นจริงในการสำรวจของรัฐบาลท้องถิ่น 90% ของพลเรือนในเมืองมีส่วนร่วมในความพยายามนี้.

เนื่องจากความสำเร็จของเมืองสีเขียวของสตอกโฮล์มสวีเดนจึงนำการใช้พลังงานหมุนเวียนมาใช้ในเมืองอื่น ๆ ในประเทศ ณ. ตอนนี้เมืองส่วนใหญ่ของพวกเขาใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนเมืองและชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยแล้ว.

KTS: เมืองใหม่ในปี 2564

ในปี 2020 ใกล้จะสิ้นสุดลง KTS รับรองว่าชาวขอนแก่นจะได้พบกับเมืองใหม่ในปี 2564 เรากำลังวางแผนที่จะเปิดตัวโครงการเพื่อส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในช่วงต้นเดือนมีนาคม.

หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้คือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านทุกหลังในขอนแก่นเพื่อ. จำกัด การใช้ไฟฟ้าเชื้อเพลิงและสารเคมีอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาในชั้นบรรยากาศ.

นอกจากนี้ยังมีจักรยานที่ผู้คนสามารถเช่าหรือใช้งานได้ฟรีรอบ ๆ พื้นที่เพื่อส่งเสริมทางเลือกในการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นี่เป็นวิธีหนึ่งในการลดรอยเท้าคาร์บอนของแต่ละคนต่อวัน แทนที่จะเดินทางโดยรถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจุดหมายปลายทางอยู่ใกล้ KTS มีจักรยานที่ผู้อยู่อาศัยสามารถนำติดตัวไปได้ทุกที่ทุกเวลา.

นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นเหล่านี้มีราคาถูกกว่าและใช้น้ำมันดีเซลน้อยกว่ารุ่นปกติซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ. รถประจำทางเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนทำงานนักเรียนและผู้สัญจรคนอื่น ๆ ที่ต้องเดินทางทุกวัน.

นอกเหนือจากความสะดวกแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาชุมชนปลอดขยะอีกด้วย นอกจากนี้ KTS. จะดำเนินการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามถนนในขอนแก่นเพื่อลดขยะที่กระจัดกระจายรอบพื้นที่.

นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาขับเคลื่อนการรีไซเคิลทุกสัปดาห์ในทุกหมู่บ้านเพื่อเผยแพร่ความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการรีไซเคิลและการลดการใช้พลังงานในชุมชน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira