ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น

สภาพพื้นที่ศึกษา

       จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 101 – 103 องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ 445 กิโลเมตร มีพื้นที่ 10,886 ตารางกิโลเมตร หรือ 6.8 ล้านไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ          ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู
  • ทิศใต้              ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม
  • ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์

ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น

       ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 

ผังเมืองรวมฉบับที่ 432 (พ.ศ.2542) และร่างผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
ที่มา : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นพ.ศ.2558

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

       ปี พ.ศ.2557 จังหวัดขอนแก่นแบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน และ 389 ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 225 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาล 66 แห่ง (เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 62 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 158 แห่ง (ที่มา: สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2558)

สถิติสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 


สถิติสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 2

สถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารของสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2557-2558)

หมายเหตุ : สถานีขนส่งผู้โดยสารของสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 เปิดใช้บริการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557


สถิติสถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น


สถิติท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น

ระบบขนส่งสาธารณะ

       ปัจจุบันมีรถโดยสารประจำทางสาธารณะที่ให้บริการภายในเขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ประกอบด้วยรถโดยสารหมวด 4และมีบริการรถขนส่งมวลชนขอนแก่น สาย 24 ซึ่งรับส่งจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 เชื่อมต่อไปยังในเขตเมืองขอนแก่นโดยให้บริการทุกวัน และรถตู้ปรับอากาศ สาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น – เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น


ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น

รถรับจ้างไม่ประจำทางในเขตเมืองขอนแก่น

       ในเขตเมืองขอนแก่น พบว่ามีรถรับจ้างไม่ประจำทางให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้โดยสารทั่วไปนิยมใช้บริการเนื่องจากมีรถให้บริการเป็นจำนวนมาก มีจุดให้บริการอยู่โดยรอบเมือง และในตำแหน่งสถานที่สำคัญ ๆ และสามารถเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้ดีกว่า


รถรับจ้างไม่ประจำทางในเขตเมืองขอนแก่น

KTS: ทุกอย่างเกี่ยวกับขอนแก่น

จังหวัดที่การปฏิวัติ Smart City กำลังจะถือกำเนิดเชิญมาเยี่ยมชมขอนแก่น ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของภาคอีสาน หรือที่เรียกว่า ‘หนึ่งในสี่ใหญ่ของอีสาน’ ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 445 กิโลเมตรผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ

จังหวัดมีพื้นที่ 10,886 ตร.กม. 6.8 ล้านไร่ ขอนแก่นยังเชื่อมต่อกับส่วนต่างๆของประเทศไทยเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวภูนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมหาสารคามชัยภูมิและเพชรบูรณ์ 

อำเภอเมืองขอนแก่นคือเมืองขอนแก่นและมีประชากรโดยประมาณมากกว่า 110,000 คน เนื่องจากโครงการ Smart City ที่ก่อตั้งมาหลายปีแล้วทำให้ผลผลิตมวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 

ดังนั้น KTS จึงวางแผนที่จะปรับปรุงสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดโดยการเปลี่ยนเป็นชุมชนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปี 2564 เมืองอัจฉริยะแห่งใหม่จะเปิดดำเนินการและในไม่ช้าผู้คนจำนวนมากจะตื่นขึ้นมาสู่สภาพแวดล้อมใหม่ 

KTS: สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ขอนแก่นขอนแก่นมี 26 อำเภอ 199 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน 389 ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 225 แห่งและเทศบาล 66 แห่ง สำหรับจังหวัดขอนแก่นมีประชากรค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง 

ปัจจุบันรถสาธารณะในจังหวัดดังต่อไปนี้: 

  • สถานีขนส่งขอนแก่น 1
  • สถานีขนส่งขอนแก่น 2
  • สถานีขนส่งขอนแก่น 3
  • สถานีรถไฟ
  • ขอนแก่นสถิติสนามบินขอนแก่น

เนื่องจากมีรถโดยสารเพียงไม่กี่คันที่รับส่งผู้โดยสารในจังหวัด KTS เห็นว่านี่เป็นช่องที่ต้องเติมเต็ม เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ประชาชนรถบัสชุดใหม่จะเริ่มให้บริการในปี 2564 เพื่อลดจำนวนยานพาหนะส่วนตัวบนท้องถนน 

ยิ่งไปกว่านั้นการขนส่งมวลชนยังช่วยลดการใช้พลังงานได้มาก แทนที่จะใช้รถของคุณเองคุณสามารถใช้รถขนส่งสาธารณะใหม่เพื่อช่วยรักษาจังหวัดให้เป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ทันทีที่เริ่มต้นปี 2564 จะมีรถประจำทางเพิ่มมากขึ้นรวมถึงยานพาหนะที่ใช้พลังงานหมุนเวียนแทนน้ำมันดีเซล นอกจากนี้เราจะดำเนินการหยุดที่ยาวขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมวลชนและมอบความสะดวกสบายและความหรูหรา 

ระบบขนส่งมวลชนใหม่นี้ไม่เพียง แต่ต่อสู้กับความแออัดบนท้องถนนเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดพลังงานนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 

เรียกดูเว็บไซต์ของเราที่ www.kts2016.com เพื่อรับข้อมูลอัปเดตประกาศและคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของเราที่ KTS! 
เยี่ยมชมขอนแก่นวันนี้และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่จะเกิดขึ้นของเรา สอบถามรายละเอียดวางข้อความที่ customer@kts.com หรือโทรหาเราที่052-634-5252เรามุ่งหวังที่จะให้บริการคุณ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira