00:00:00

ระบบขนส่งสาธารณะ

ระบบขนส่งสาธารณะ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) Grade-separated" หรือ &quo...

อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและสิ่งแวดล้อม มีวัตถ...

อ่านต่อ

ข้อมูลการศึกษาโดยรวม

ผลการศึกษาตลอดการทำงานของโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวั...

อ่านต่อ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะใน...

อ่านต่อ

เปิดแผนสิ่งแวดล้อมรถไฟฟ้ารางเบา

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากระบบรถไฟฟ้ารางเบาสายแรกของขอนแก่น พบประเด็นสำคัญระย...

อ่านต่อ

เผยแผนพัฒนาเมืองรอบสถานีรถไฟฟ้ารางเบา

ภายใต้โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

อ่านต่อ

ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia